Informace pro předškoláka

PDF ke stažení

Co by mělo umět dítě, které jde do školy


•    mělo by si pamatovat  několik básniček a říkanek
•    znát své jméno, věk a adresu, kde bydlí
•    orientovat se v prostoru, vědět, kde je vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu
•    poznat základní barvy a geometrické tvary
•    plynule mluvit, umět vyslovit jedno a dvojslabičné slovo samostatně po hláskách
•    plynule vyprávět události, které zažilo, nebo příběh, který si poslechlo;vyprávět obsah krátké pohádky a rozumět jejímu obsahu
•    odpovídat na otázky
•    nakreslit postavu
•    při kreslení mají být tahy kresby plynulé a neroztřesené, svalstvo ruky při práci uvolněné
•    nakreslit geometrické tvary podle předlohy
•    umět vystřihnout tvar podle předkreslené čáry;

Jak ulehčit dítěti přípravu na školu


1.    Vyžadujte jasnou  a správnou odpověď.
2.    Veďte dítě, aby klidně a pozorně poslouchalo pohádky.
3.    Vyžadujte, aby reagovalo hned na vhodně zadaný příkaz, důsledně sledujte jeho splnění.
4.    Veďte dítě k soustředění na vykonávanou  práci, aby se nerozptylovalo vedlejšími činnostmi.
5.    Zvykejte ho na to, aby dohrálo hru a  dokončilo  práci.
6.    Veďte ho k návyku, aby denně vykonávalo drobné domácí úlohy a práce.
7.    Vyžadujte, aby si po hře uklidilo hračky, po po jídle nádobí.
8.    Naučte ho pozdravit, poprosit, poděkovat, slušně se chovat ke starším lidem.
9.    Veďte ho k tomu, aby si při hře a procházce všímalo květů, zvířat, věcí a změn okolo sebe.
10.  Veďte ho k návyku, aby chodilo spát v pravidelnou dobu, aby pravidelně vstávalo, jedlo a zachovávalo hygienu.


Desatero  pro rodiče

1.    Nejdůležitější je vytvoření laskavé atmosféry – raději povzbuzovat než kritizovat.
2.    Rodič a dítě spolupracují, přitom rodič by se měl spíše přizpůsobovat aktivitám dítěte.
3.    Dítě by se mělo co nejvíce pohybovat v prostředí, kde se něco děje. Více si tak zapamatuje.
4.    Dítěti je třeba klást přiměřené cíle – úspěch dítěte je pro něj největším pozitivním hodnocením.
5.    Rodič má pro dítě používat hlavně pozitivní příklady.
6.    Když se dítě koncentruje na nějakou činnost, rodič by ho neměl přerušovat.
7.    Úlohy, hry a cvičení je třeba často opakovat.
8.    Dítěti je třeba zadávat smysluplné úkoly.
9.    Dítěti je třeba věnovat přímou pozornost.
10.  Rodič by měl být k dítěti vstřícný, povzbuzovat ho, aby se vyjadřovalo bez obav – k věci, aby vědělo, že rodič je v první řadě jeho chápavým a tolerantním partnerem