Informace o pěveckých sborech naší školy 2016

KVÍTEČEK

Dětský pěvecký sbor Kvíteček je přípravné oddělení DPS Kvítek, který pracuje při ZŠ Buttulova. Kvíteček vznikl v roce 1985.  Jeho první sbormistryní byla paní Mgr. Věra Michková, v r. 1998 sbor převzala Mgr. Renáta Piklová. Od roku 2005 působí pod vedením paní Mgr.Stanislavy Maškové. Sboreček pracuje v rámci nepovinného předmětu ,, Sborový zpěv,, . Zpívají zde děti od prvního do třetího ročníku ZŠ. V tomto školním roce zpívá ve sboru 40 dětí. 

KVÍTEK

Dětský pěvecký sbor Kvítek byl založen na ZŠ Chotěboř Buttulova v r. 1980 paní učitelkou Věrou Michkovou. Sdružuje dívky a chlapce od třetích do devátých ročníků. Navštěvují ho též bývalé žákyně, nyní studující na gymnáziu.

Kvítek pravidelně koncertuje ve městě Chotěboři a okolních obcích, spolu s Kvítečkem pořádá jarní a vánoční koncerty, spolupracuje s dalšími sbory a hudebními tělesy. V r. 2008 uskutečnil koncertní zájezd do maďarského města Tiszafüred, v r. 2009 navázal spolupráci s dětským sborem Hlásek z Chomutova. V letech 2012 – 2013 spolupracoval sbor s hudebním skladatelem Zdeňkem Zahradníkem a několikrát účinkoval v jeho opeře Popelka při představeních v Chotěboři a v Praze.

V srpnu 2010 se Kvítek zúčastnil v Libici nad Doubravou provedení scénické kantáty Carla Orffa Carmina Burana spolu s Pražským filharmonickým sborem, SPS Doubravan a sólisty Monikou Brychtovou, Jakubem Rouskem a Ivanem Kusnjerem pod taktovkou Jaroslava Brycha. Tento koncert byl nominován v anketě Zlatá jeřabina na cenu Kraje Vysočina za nejlepší kulturní počin v r. 2010 a tuto anketu a cenu Zlatá jeřabina vyhrál.

Kvítek natočil dvě profilová CD. První nese název Kvítek 1980 – 2005, druhé, Já si zpívám, vydal spolu s přípravným sborem Kvíteček v jubilejním roce 2010.

Sbor se účastnil několika soutěží školních pěveckých sborů, kde získával v krajských kolech pravidelně velmi dobrá umístění – v r. 2010 zlaté pásmo, v r. 2012 stříbrné pásmo, v r. 2014 zlaté pásmo, v r. 2015 zlaté pásmo s postupem do celostátního kola. Vrcholem práce sboru byla účast v celostátním kole soutěže školních pěveckých sborů v Uničově v květnu 2015.

V letech 2000 – 2015 byla sbormistryní Kvítku paní Renáta Piklová.

V letošním školním roce vede sbor paní učitelka Semerádová. Ze zdravotních důvodů bude muset bohužel pomyslnou taktovku předat dál. V současné době se hledá sbormistr, který by navázal na dlouholetou práci sboru.