Letní koncert

Chotěbořské kino se ve středu 30. května naplnilo maminkami, tatínky, babičkami, dědečky a dalšími příznivci sborového zpívání při tradičním letním koncertě dětských pěveckých sborů Kvíteček a Kvítek.

Sedm desítek zpěváků a zpěvaček, scházejících se každé úterý, předvedlo výsledek téměř půlroční práce. Kvíteček nás přivítal lidovými písničkami, další písničky měly společné téma – zvířátka. Slyšeli jsme o nenasytovi červotoči, smutném rakovi nebo třeba kočičí písničku. Děti měly také k několika písničkám připravený roztomilý pohybový doprovod. Sboreček se rozloučil Večerníčkem.

Repertoár Kvítku se letos více zaměřil na písně národní či písně autorů inspirujících se v lidové tvorbě. Sbor tak reaguje na nadcházející výročí republiky. Zazněly písně z Hradecka, Plzeňska a písně moravské. Na Moravě poté Kvítek zůstal, k poslechu si připravil dvě písně z Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka. Housle pak doprovodily píseň Vlasty Redla Husličky  a flétny zazněly Mezi horami.  Hosté nebyli ochuzeni ani o písně zahraničních autorů , následovala rytmická Hallo Django . O síle jednoho malého hlásku, ke kterému se přidávají další jsme slyšeli v písni One Small Voice. Touto písní se sbor pro letošní školní rok rozloučil.

Klavírní doprovod Kvítečku sbormistryně Stanislavy Maškové tentokrát zajistila Renáta Piklová, pod jejíž taktovkou, občasně propůjčenou Olze Semerádové, zpíval Kvítek. Velký dík patří šikovné klavíristce Gabriele Markové, která se ujala doprovodu pro Kvítek.

Děkujeme všem, kteří si přišli poslechnout 70 hlásků, přejeme krásné zasloužené prázdninové volno a za půl roku se těšíme na slyšenou!

Kvíteček  a Kvítek