MDD ve školní družině a klubu

Dne 1. 6. 2018 jsme ke Dni dětí se školní družinou a školním klubem přichystali pro děti soutěže na školním dvoře.

Co všechno tomuto dni předcházelo? Vyzvat sponzory, připravit disciplíny a k nim potřebné pomůcky, vybrat vhodné odměny a rozdělit je k jednotlivým úkolům, zajistit občerstvení, nafouknout balónky, přimluvit se za pěkné počasí …

Disciplín bylo jedenáct – házelo se, skákalo, běhalo, točilo, přenášelo, ale i losovalo štěstí v tombole. Každé stanoviště někdo zajistil, ať už paní vychovatelky, pan asistent a paní asistentka, praktikantka anebo děvčata z devátých tříd.

Děti soutěžily ve dvojicích, na stanovištích si každý vyhrál odměnu dle svých dovedností.

Po dokončení soutěží, dostaly děti menší občerstvení.

Odměny za soutěže a občerstvení obdržela školní družina od oslovených sponzorů.

Soutěže se vyvedly a dětem velice líbily.

Kristýna Sadílková,

studentka SPgŠ v Čáslavi

 

Poděkování sponzorům oslav MDD ve ŠD a ŠK

 

DM drogerie  - p. Dagmar Šeredová

H&B svět klíčů – p. Radomír Mizera

Kavárna Chotěboř – Jana Fialová

Ing. Tomáš Škaryd

Papírnictví U školy – p. Petra Mifková

ZŠ Buttulova

 

Děkujeme za finanční podporu, drobné dárky do soutěží a za pomoc při organizaci.

 Kolektiv vychovatelek

 ŠD a ŠK při ZŠ Buttulova