Návštěva v knihovně

Na konci měsíce dubna se žáci, kteří navštěvují Klub logiky a zábavných deskových her při školní družině a klubu, zúčastnili ,,Deskohrátek“ v dětském oddělení Městské knihovny v Chotěboři.
S kamarády si vyzkoušeli jiné ,,deskovky“, než které hrajeme ve škole, užili si zábavné odpoledne v jiném prostředí. Využili i možnost nahlédnout do různých komiksů či knížek, které knihovna nabízí k výpůjčce.

Začátkem měsíce května jsme se opět objevili v knihovně, ale tentokrát se žáky IV. oddělení. Na programu bylo veršování, rýmovačky a z mnoha žáků se po chvilce nácviku stávali básníci, kteří sami tvořili krátké verše.
V další části již volně následovaly ukázky dětských knížek, hádanky a doplňovačky. Žáci si po besedě mohli prohlédnout místnost dětského oddělení, zalistovat si v různých v knihách.
    
Děkujeme pracovnici oddělení pro děti a mládež, paní Aleně Jelínkové, za přípravu a vedení besedy, za pomocnou ruku při pravidlech her i za pozvání k dalším návštěvám k posezení nad knihou.


Jana Blažková,
vedoucí vychovatelka
ŠD a ŠK Buttulova ul.


Fotografie