Přátelská vybíjená

V úterý, 11. června, uspořádala naše škola společně se ZŠ ve Smetanově ulici přátelský turnaj ve vybíjené. Stalo se již tradicí, že vždy v závěru školního roku, si změří své síly v této sportovní disciplíně družstvo mladších žáků z 3. a 4. tříd a starší družstvo z 5. a 6. tříd. Nejinak tomu bylo i letos.
V mladší kategorii byli úspěšnější žáci ze ZŠ Smetanova. Ve starší kategorii získali po napínavé bitvě naši žáci zlato.
Celý turnaj proběhl v přátelské atmosféře a v duchu fair – play. Žáci za své úsilí obdrželi diplom, medaile a drobné dárky. Po příjemně stráveném odpoledni se všichni rozcházeli spokojeni.
Díky patří všem za účast v horkém dni a za zdařilé sportovní výkony. Všem přejeme radostné a krásné prázdniny!

Jitka Francová,
vychovatelka ŠD a ŠK
při ZŠ Buttulova ul.