Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Personální a edukační podpora ZŠ Buttulova

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt: Už víme, co jsme se naučili 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002

V naší škole uskutečňujeme nový grantový projekt, během něhož budeme se žáky tvořit hodnotící a výběrová portfolia. Tyto materiály by měly dětem i rodičům přiblížit, jakého pokroku jednotliví žáci v průběhu určitého úseku vzdělávání dosáhli. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je zvýšit odpovědnost žáků za své vlastní vzdělávání

Doba trvání projektu: duben 2013 – leden 2015

 

Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Buttulova

registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0004

Naše škola připravila vzdělávacíprojekt a snažila se pro jeho financování získat prostředky z Evropskéhosociálního fondu. V rámci projektu chtěli pedagogičtí pracovníci vytvořita ověřit nové metodické postupy pro práci s dětmi. Cílem je, aby se školnípráce žákům líbila a naučili se co nejvíce. Na projektu se s námi podílelyi učitelky a vychovatelky ze ZŠ Libice n. Doubravou.

Žádosto financování projektu jsme podali v září 2008 a v lednu 2009jsme dostali kladnou odpověď. Od 1. února 2009 můžeme tedy náš projekt spustit.Projekt bude probíhat od února 2009 do června 2010. Součástí projektu budou ivzdělávací semináře pro pedagogy, ale hlavní těžiště je v práci se žáky.Nové metody práce jsou totiž především pro ně.

Výsledkyprojektu představíme na Pedagogické konferenci v březnu 2010.

 

Učíme se aktivně

Tento projekt je financovaný z projektu MŠMT „EU peníze do škol“.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1416.

Cílem projektu je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základní škole. V rámci projektu na naší škole vznikne více než 1000 inovovaných učebních materiálů, bude proškoleno 20 pedagogů a 2 pedagogové se zúčastní zahraničních jazykových kurzů.