Letní koncert Kvítečku a Kvítku

Pro dva dětské pěvecké sbory ZŠ Buttulova začalo léto již 7. června. Od 17 hodin proběhl v chotěbořském kině letošní letní koncert s názvem Pohádkový.

Do světa pohádek a fantazie jsme se dostali už v první části programu, při vystoupení Kvítečku. Čtyři desítky nejmladších školních dětí zahájily program několika lidovými písničkami. Potom jsme se už opravdu začali ladit na pohádkovou notu -  v písničkách například zatancovala žížala, červotoč si pochutnal na dřevěném kolotoči a datel léčil stromy v lese. Nutno říct, že děti během školního roku udělaly opravdu velký pěvecký pokrok

Pak již nastoupil za zataženou oponu s první pohádkovou melodií Kvítek (Svítí slunce nad hlavou). Pásmo známých pohádkových písniček jste mohli slyšet propojené v pohádkovém příběhu O třech královstvích. Princ se vydal do světa hledat tu pravou princeznu. Navštívil Hloupé království (slyšeli jsme Hlupáku, najdu tě, Když se načančám), Závistivé království (Stmívá se nad královstvím), poté princ propadl trudomyslnosti (Modlitba, Tři oříšky), až mu nakonec pomohl anděl strážný a dovedl ho do Hodného království, kde našel princeznu, kterou hledal (duet prince a Popelky, Nám se stalo něco překrásného). Pro hlavní postavy pohádky to bylo první sólové vystoupení před tak velkým publikem a všichni ho zvládli na jedničku.

Pohádkový příběh vyladily kostýmy a drobné rekvizity, ale nejvíce skvělý klavírní doprovod Jakuba Pikly.

Téměř sedm desítek zpěváků obou dětských pěveckých sborů se těší na zasloužené prázdniny!

Krásné léto přejí všichni z Kvítečku i Kvítku!

FOTO