Školní družina a klub

Školní družina a klub zabezpečují žákům náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Časové rozvržení a uspořádání činností se řídí požadavky psychohygieny. Je takové, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.

Vychovatelky ve ŠD a ŠK působí na děti v době zvýšené únavy z vyučování. V této době se projevuje potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům je nutné přizpůsobit režim dne. V ranní ŠD a ŠK jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají individuální formou. Po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti. Vhodné jsou spontánní individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami dětí. Činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se vyznačují vydatnou pohybovou aktivitou nejlépe venku, ty nesmějí v režimu chybět. Pak následuje náročnější činnost – a to zájmová.

Zájmové útvary ŠD a ŠK

Zájmové útvary ŠD a ŠK

03/11/2019
2019 - 2020
Malí výletníci

Malí výletníci

26/08/2019
ZOO Jihlava
Dětský den ve školní družině a klubu

Dětský den ve školní družině a klubu

26/08/2019
31. května na školním dvoře.
Návštěva v knihovně

Návštěva v knihovně

26/08/2019
Deskohrátky v dětském oddělení...
Vybíjená

Vybíjená

28/08/2018