Přehlídka činnosti školní družiny, klubu a zájmových útvarů

Dámy a pánové, vážení rodiče, milí hosté a malí člobrdíci

 

To je dobře, že jste přišli

kouknou na svá zlobidla,

do písniček, do básniček

dáme čertí povidla.

Dáme tanec, trochu zpěvu,

když jste přišli na návštěvu.

Jedna slza, hodně lásky,

máme na to správné hlásky.

A teď ruce do klína,

besídka nám začíná.“

 

V podvečer 19. června těmito slovy přivítaly žákyně, Nikol Boháčková (8.A) a Kamila Škarydová (9.A), v budově ZŠ vše přítomné. A již samotný program večera vám jistě napoví, že nabídka byla pestrá a rozmanitá.

 

Vše začalo pásmem veselých básniček „Abeceda“, které nacvičili ti nejmladší, prvňáčci (1.A). K nim se přidalo i několik starších dívek (3.B). Při radostném nácviku básniček zažily děti hodně legrace.

 

Dost bylo mluveného slova. Děvčata, Adélka a Natálka (4.B) již tři roky pilně trénují, nacvičují a vystupují jako úspěšné mažoretky, možná pro nás v trochu netradiční disciplíně. Za tuto dobu získaly různé medaile a ocenění. Připravily si sestavu, ke které si samy vytvořily choreografii.

 

Malí žáci (1.B) zanotovali na nápěv písničky „Prší, prší“, a protože šlo o ekologické okénko, slova byla spojena se tříděním odpadu. Máte potíže s prachem? Utíráte ho? Luxujete? Pomáháte s úklidem? Pak jste přesně jako hlavní hrdina básničky, kterou předneslo šest žáků. Ve volných chvílích si ve školní družině rádi zazpívají, zacvičí i zatančí při písničkách Míši Růžičkové nejen prvňáčci. Pro tento podvečer si vybrali „Popeláře“, to je povolání, které zaujme snad všechna dítka od útlého věku, ale postupem času se názor změní.

 

Všichni mají rády pohádky. Žáci (2.B) nacvičili pohádku „O Sněhurce“. Tu přeci znají nejen děti, ale i dospělí. Vy asi znáte tu zlou královnu, že? Děti však předvedly jiné zpracování, kde Sněhurka naučila nepořádné trpaslíky, jak mají správně hospodařit.

 

Pohádková básnička, „Polámal se mraveneček“, oslovila všechny nás, když jsme byli malí. A jak to s tím nemocným mravenečkem dopadlo, zda se uzdravil, to předvedli v programu další žáci (3.A). Přidali písničku „Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát“, kde si osvěžili paměť, ale i procvičili části těla. Mezi diváky se našli i ti, kteří malé zpěváky podpořili a zacvičili si i zanotovali s nimi.

 

 

Děvčata ze zájmového útvaru „hra na flétnu“ zahrála skladbu „Green sleeves“. Je to známá a pěkná skladba. Všem se líbila.

 

Dívky (2.B a 4.B) - Adélka, Kristýna, Tereza, Vendula a Viktorka - si pro své vystoupení vybraly od českých autorů „Veselé básničky pro zasmání a dobrou náladu“. Diváky básničky pobavily.

 

Právě teď přišly na scénu dívky ze zájmového útvaru cvičení s hudbou, společně si zacvičily, neboť radost z pohybu patří ke každodenním činnostem v tomto věku. Představily se při písni Iko, Iko. Diváci se ponořili ve snění do slunného prázdninového podvečera, šumění moře a k tomu příjemná hudba a představa houfu tučňáků kolem nás …

 

„Zajíček Strašpytel“ – to je název zveršované pohádky, kterou si pro diváky připravily další děti (2.A). Při nácviku si zábavnou formou procvičily své řečové schopnosti, zlepšovaly artikulaci, výslovnost, učily se správně dýchat, rytmizovat a tím rozvíjet svou slovní zásobu, nebát se mluvit. Pomáhaly i s přípravou obrázků, aby přítomní v sále si lépe představili příběh bázlivého zajíčka.

 

Chlapci ze zájmového útvaru „hra na kytaru“ zahráli a zazpívali dvě písničky. První zazněla „Síla starejch vín“ a jako druhá „Děti ráje“. Byl to příjemný zážitek.

 

Žáci ze školního klubu (4.A a 5.A) si připravili zábavnou „talk show“, kde jsme se setkali s mnoha zajímavými hosty a dozvěděli se, jak se žije úspěšným a slavným „celebritám“. Po skončení mohli všichni požádat hosty i o autogram.

 

Všechno jednou začíná a jednou končí. Účinkující si společně zazpívali tu naši: „Školní hymnu – Buttulova“.

 

         Na úplný závěr jsme se všichni sešli v přízemí budovy, kde nás čekal mini raut. V teplém červnovém večeru přišly vhod nealko nápoje, ale i káva či čaj. Sladké i slané pohoštění připravili rodiče účinkujících, za to jim velice děkujeme. A byl i prostor na vzájemné rozhovory mezi žáky, rodiči, hosty i pedagogy.

 

Účinkovali:

žáci školní družiny, školního klubu a zájmových útvarů

pod vedením vychovatelek J. Blažkové, L. Endrlové, J. Francové, H. Lorencové a J. Škarydové.

 

 

         Část programu – hru na flétnu, hru na kytaru se zpěvem a zveršovanou pohádku „Zajíček Strašpytel“ - si mohli užít ve středu 20. června odpoledne ti, kteří se přišli rozloučit s předškoláky z MŠ na Chmelnici.

 

Jana Blažková,

vedoucí vychovatelka

ŠD a ŠK při ZŠ Buttulova