Výlet na zámek Loučeň a do labyrintů a bludišť v zámeckém parku

Barokní zámek Loučeň se nachází ve středočeském kraji nedaleko Nymburka. Je obklopen anglickým parkem s jezírky a kašnami s vodotrysky.  Velice atraktivní je i 12 zahradních labyrintů a bludišť umístěných v zámeckém parku.
Chtěli jsme dětem zprostředkovat zajímavý výlet, kde by se kulturně vzdělaly při prohlídce zámku a zároveň si zadováděly a vyzkoušely si netradiční labyrinty a bludiště.
Našeho výletu se 10. června zúčastnily děti z V. oddělení školní družiny a děti ze školního klubu. Děti byly nadšené, už když viděly nádherný zámek, který lemují obrovské stromy a anglický park s atrakcemi pro děti.
Prohlídka zámku byla přizpůsobena věku dětí. Zámkem nás prováděla paní kněžna, oblečená v dobovém kostýmu. Děti se díky jejímu výkladu seznámily hlavně s Alexandrem, posledním majitelem z rodu Thurn- Taxisů a jeho rodinou, která na zámku pobývala do roku 1939. Děti díky interaktivnímu výkladu samy reagovaly a odpovídaly na otázky. Prohlídka byla pro děti poučná a zároveň i zábavná. Rozhodně se při ní nenudily.
Následovala prohlídka 12 zahradních labyrintů a bludišť, které propojuje naučná stezka. Každé dítě mělo svůj plánek labyrintů a bludišť a vždy vybrané děti vedly ostatní děti od jednoho labyrintu k druhému. Děti se tak zároveň i učily orientaci na mapě.
Nejoblíbenějším bludištěm bylo tisové bludiště, které je v areálu největší.  Tisové porosty jsou tak velké, že zakrývají i dospělé osoby. Děti musely najít cestu z jednoho konce na druhý. Některým dětem jsme museli pomáhat z vyhlídkové věže, odkud jsme na děti viděli a mohli jsme je nasměrovat k cíli.
Velmi zajímavé bylo i palisádové bludiště, dlážděné bludiště, provazové bludiště, travnatý labyrint, kamenný labyrint, prstový labyrint, písmenkový labyrint. Jediný labyrint, který jsme nemohli prozkoumat, byl světelný labyrint, který se nachází na zámeckém nádvoří. Přes den byl velmi nenápadný. Po setmění se prý rozsvítí a průchod do středu labyrintu vede osvícenou cestou značenou 340 zemními svítidly.  
Děti byly velmi nadšené nejenom prohlídkou zámku, ale hlavně zahradními labyrinty a bludišti a z výletu si odnesly nevšední zážitky.Bc. Leona Burkoňová
Vychovatelka ŠD a ŠK
při ZŠ Buttulova Chotěboř