První den ve škole

První školní den je plný očekávání. Je to den skoro stejný jako každý jiný a přeci něčím zvláštní. Z batolátka je školáček. Rodiče zamáčknou slzu a připraví synkovi či dcerce svačinu.
Jaký byl první školní den, budou si ho všichni pamatovat? Byl start do života nej?

Děti a rodiče se první den setkali v jedné třídě. Všichni si poslechli projev paní ředitelky ZŠ a místostarosty Města Chotěboř. Zpěvem prvňáčky přivítal Kvíteček. Paní učitelky si rozdělily své žáčky a ti se odebrali se svými rodiči za doprovodu učitelky do svých učeben.

Vychovatelka školní družiny a klubu seznámila s organizací, programem a provozem. Při zápisu do školní družiny dostaly děti překvapení – dárek, který věnovalo Papírnictví U Školy.


Jana Blažková,
vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK
při ZŠ Buttulova