Vystoupení v kostele v Uhelné Příbrami

9. prosince přijal Kvítek pozvání zazpívat v kostele Archanděla Michaela v Uhelné Příbrami. Zde letos poprvé předvedly děti celý svůj vánoční repertoár. Zazněly koledy a písně klasické, které máme všichni v povědomí i ty méně známé, k jejichž nastudování měly děti nemnoho času, přesto se všechny povedly. Hosté měli také možnost zaposlouchat se do tónů kostelních varhan, které se rozezněly pod rukama Jakuba Pikly. Pro všechny to byl velmi příjemný sváteční zážitek.